Đối Tác

Là thương hiệu hàng đầu về thiết bị y tế và nhà hàng – khách sạn, Altik Group luôn được các đối tác đánh giá cao về năng lực và uy tín kinh doanh. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn không chỉ trong nước mà vươn ra thế giới, Altik Group tập trung xây dựng chiến lược phát triển trên cơ sở hợp tác bền vững và phát triển.

Những năm qua, Altik Group đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt bệnh viện, doanh nghiệp, cơ sở khám và chưa bệnh hàng đầu trong rất nhiều lĩnh vực.