Chính Sách Nhân Sự

1. Đào tạo và phát triển
Đào tạo và phát triển là phương châm Altik Group nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.
Các chương trình đào tạo bao gồm:

 • Đào tạo tân binh
 • Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn – trung hạn – dài hạn
 • Xây dựng hệ thống đào tạo cán bộ nguồn
 • Văn hóa doanh nghiệp là thước đo cho sự trường tồn

2. Môi trường làm việc máu lửa

Cứ máu là xong, và không ngừng hoàn thiện vai trò trong mọi tình huống. Altik Group cố gắng tạo ra thế hệ nhân viên, quản lý trẻ – năng động – sáng tạo, từng bước khẳng định giá trị bản thân.

Altik Group luôn bật chế độ cầu hiền nhằm tìm kiếm những ứng viên thích thử thách và khám phá năng lực. Từ đó hoàn thiện đội ngũ và vươn ra toàn cầu.

3. Lương thưởng theo năng lực

Altik Group tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình. Tôn chỉ của Altik Group là coi con người như một trong những giá trị cốt lõi, tạo sức mạnh hiệp lực chung để đóng góp cho sự phát triển.

Altik Group luôn chú trọng xây dựng chính sách đãi ngộ theo hướng cạnh tranh, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho công ty, công bằng và minh bạch. Altik Group cũng đầu tư trang thiết bị và xây dựng chính sách, môi trường làm việc sáng tạo giúp cán bộ nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong công việc.

Altik Group luôn sẵn sàng dành những mức đãi ngộ cao và hấp dẫn cho các sinh viên, tài năng trẻ, cũng như giúp sinh viên được tiếp cận gần hơn với sản phẩm mới, phương pháp bán hàng hiện đại.

4. Chính sách phúc lợi

Altik Group từng bước xây dựng chính sách phúc lợi tốt nhất cho nhân viên.

 • Chính sách mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
 • Chính sách khuyến học cho con em cán bộ quản lý, CBNV
 • Chương trình du lịch cho CBNV và người thân
 • Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho CBNV
 • Chính sách chăm lo đời sống CBNV
 • Hỗ trợ ăn trưa, đi công tác, điện thoại liên lạc…
 • Dịch vụ thể thao giao lưu, rèn luyện sức khỏe

5. Trách nhiệm với xã hội

Altik Group vinh hạnh là một trong những đơn vị đóng góp vào việc đảm bảo sức khỏe cho người dân thông qua các thiết bị y tế hiện đại, giả cả phù hợp. Doanh nghiệp cũng thường xuyên tham gia các chương trình cộng đồng hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tương lai, Altik Group cố gắng tạo thêm những hoạt động trách nhiệm xã hội gắn liền với chăm sóc sức khỏe cho học sinh vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số.